Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -część nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans z wykonania budżetu jednostki samorząduterytorialnego"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inforamcja dla Wykonawców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik inforamcja dla Wykonawców.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inforamcja dla Wykonawców.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna