Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego złozonego na 2miesiace przed końcem kadencji 2014-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice przeprowadzonych w dniu 16 X 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 16.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r..pdf"

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie sprostowania postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach III sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 02.10.2018 r. do 9.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które odbyło się dnia 11.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwałenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Beata Gewald - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się dnia 9.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwałenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwałenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwałenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwałenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach 02.10.2018 r. do 10.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 27.09.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna