Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznacznenia punktów granicznych i ustalenia granic ewidencyjnych - robota geodezyjna WG.6640.2449.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "inforamcja dla Wykonawców.pdf" na"Informacja dla Wykonawców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inforamcja dla Wykonawców.pdf"

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej na działkach o numerze ewidencjyjnym 945/17, 3090/4, 3090/3"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej na działkach o numerze ewidencjyjnym 945/17, 3090/4, 3090/3"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WodyPolskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wydanie opinii"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej na działkach o numerze ewidencjyjnym 945/17, 3090/4, 3090/3"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo do Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wydanie opinii"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej na działkach o numerze ewidencjyjnym 945/17, 3090/4, 3090/3"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Katowicach o wydanie opinii"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ulicy Gminnej na działkach o numerze ewidencjyjnym 945/17, 3090/4, 3090/3"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 20.04.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna