Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2018 - aktualizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady GminyMierzęcice w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywanianapojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie GminyMierzęcice,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwaod zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych naterenie Gminy Mierzęcice,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna