Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. wsprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez UrządGminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. wsprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez UrządGminy Mierzęcice
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwaod zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych naterenie Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uzasadnienie do uchwały o wprowadzeniuodstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscachpublicznych na terenie Gminy Mierzęcice" na "Uzasadnienie do projektuuchwały o wprowadzeniu odstępstwa od zakazu spożywania napojówalkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. "Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 27.08.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko - pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja o próbę wdrożenia w Gminie SystemuZarządzania i Monitorowania Energii.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja o próbę wdrożenia w Gminie SystemuZarządzania i Monitorowania Energii
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej wMierzęcicach o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń wokręgu wyborczym nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej wMierzęcicach o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń wokręgu wyborczym nr 3
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja o próbę wdrożenia w Gminie SystemuZarządzania i Monitorowania Energii"
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja o próbę wdrożenia w Gminie SystemuZarządzania i Monitorowania Energii
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna