Rejestr zmian w biuletynie

07.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 27.09.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy ponoszonych wydatków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Śląskeigo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kłys - Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Gewald - p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Naglik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2019 udzielanych na każdego ucznia z budżetu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice do załatwienia niektórych spraw podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy oraz udzielenia upoważnień Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tejopłaty,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i wniosków"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 29 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dlaPowiatu Będzińskiego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowejdla Powiatu Będzińskiego

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna