Rejestr zmian w biuletynie

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniadanych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrzaspisowego"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 9.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 4 - istotne postanowienia umowy"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAŁĄCZNIK nr 4 - istotne postanowienia umowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawieszeniu postępowania w sprawie o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zakładu Panatonii Europe Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna