Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycjiprogramu "Wzorowa Łazienka""
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 5 - specyfikacja techniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 4 - grupa kapitałowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 3 - istotne postanowienia umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 2 - oświadczenie o braku podstaw dowykluczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 1 - formularz oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wniosku do Komisarza Wyborczego III o odwołanie ze składu GKW w Mierzęcicach dwóch członków oraz uzupełnienie jej składu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady GminyMierzęcice w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywanianapojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie GminyMierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwaod zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych naterenie Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 12.09.2018 r. do 19.09.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiepowierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej wBoguchwałowicach"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiepowierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej wBoguchwałowicach

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawieuchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków naterenie Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieuchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków naterenie Gminy Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepańczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Biedroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kłys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kozieł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emilian Kuczera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Malikowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Pasamonik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Helena Potępka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Sarnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Skorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepańczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Twardoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Twardoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o terminie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. AleksandraZawadzkiego"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowym...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowym...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawieuchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie na rok 2019,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowym...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy GminyMierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którychmowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowym...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna