Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o planowanych terminach i miejscach polowań prowadzonych przez Koło Łowieckie Gwardia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: "Budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Chyla
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Filipek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Gwóźdź
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Anna Jaskólska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Adrian Kopryś
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Krzyśpiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Kyrcz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Edward Latos
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zdzisław Majcherczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Twardoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Twardoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy - Tadeusz Szczepańczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Przewodnicząca Rady Gminy - mgr Bogusława Zalewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Włodzimierz Opydo - Dyrektor GZGWiK w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Waldemar Nowak - Kierownik SPZOZ w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Czapla - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Mańdok - GZGWiK w Mierzęcicach zastępca dyrektora, GOK w Mierzęcicach p.o. dyrektora.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Czesława Duda - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kobiałka - Dyrektor Gimnazjum w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Bożena Jach - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Teresa Banaś - Dyrektor Gimnazjum w Nowej Wsi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Rinkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Urszula Sołtysik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Danuta Zaręba - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Teresa Kędzior - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Izabela Dziurowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Tyrała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy - Maria Więdłocha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy - mgr Bogumiła Szymończyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Teresa Banaś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emilia Krzyżanowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Zdrowia, które odbyło się dnia 23.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 31.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 30 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach oraz oświadczenie inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach oraz oświadczenie inwestora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dla inwestorów dot.współfinansowania przedsięwzięć w ramach wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach"

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna