Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku ijego ochronie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji "Ku Zdrowiu" - "W zdrowym ciele zdrowy duch"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku ijego ochronie. "
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji o środowiskui jego ochronie.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieplanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych...
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieplanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych..."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 06.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6 V 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zyskow i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa Urząd Gminy"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa zbiorcza"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczącewładzy rodzicielskiej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika - dotycząceprowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zgłaszających kandydata na ŁawnikaSądowego"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 20 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 30.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna