Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mierzęcice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawielosowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów..."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawielosowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja Gminnej Komisji Wyborczej wsprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandysatów..." na"Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dlazarejestrowanych list kandydatów..."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna