Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 17.06.2020r. w sprawie realizacji inwestycji oraz finansów gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację Radnej EmiliiKrzyżanowskiej z dnia 17.06.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - Wzór umowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4- Protokół częściowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 -Oświadczenie o braku pow.kapitałowych .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie_ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie_ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 3 -Oświadczenie o braku pow.kapitałowych .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4- Protokół częściowy .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 5 - Wzór umowy .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - Wzór umowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4- Protokół częściowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 -Oświadczenie o braku pow.kapitałowych .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie_ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie_ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 3 -Oświadczenie o braku pow.kapitałowych .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4- Protokół częściowy .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 5 - Wzór umowy .pdf

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - Wzór umowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4- Protokół częściowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 -Oświadczenie o braku pow.kapitałowych .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia zdalnych kontaktów z oferentami, wykonawcami, interesantami oraz elektronizacji urzędów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszenie Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Goląszka""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gazociągu śr/c dn 40 PE”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyniki głosowania
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nadżłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi GminyMierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęciceza rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna