Rejestr zmian w biuletynie

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarnunkowaniach
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy izagospodarowania terenu"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy izagospodarowania terenu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysuz planu miejscowego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu iwyrysu z planu miejscowego
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

14.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna