Rejestr zmian w biuletynie

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia kandydatów"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze do komisji konkursowej powoływanej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oferty na realizację zadania publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 06.02.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 06.02.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 06.02.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna