Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwaław sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 22.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zgromadzeniu publicznym zaplanowanym na dzień 28.06.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna