Rejestr zmian w biuletynie

02.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie oferotwe - Dowóz dzieci do placówek oświetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozdzielnica RG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "schemat szafy teletechnicznej.pdf"

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opis techniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 Oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 3 Wzor umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularzoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o I sesji nowo wybranej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o I sesji nowo wybranej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inwentaryzacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 4 Wzor umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 2,3 i 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty naprawcze, odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna