Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Publicznie dostępny wykaz danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0151/332/2010 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu usuwania azbestu ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice na rok 2009.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice na rok 2010.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz informacji o wyrobach zawierajacychazbest"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznegoużytkowania wyrobów zawierających azbest"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyrobach zawierających azbest,których wykorzystanie zostało zakończone.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OCENA stanu i możliwości bezpiecznegoużytkowania wyrobów zawierających azbest.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyrobach zawierających azbest imiejscu ich wykorzystywania.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dofinansowanie do demontażu azbestu...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dofinansowanie do demontażu azbestu...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie do demontażu azbestu..."
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dofinansowanie do demontażu azbestu...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie do demontażu azbestu...
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0151/188/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach Najdziszów i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach Najdziszów i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie wywieszenia wykazunieruchomości położonych w obrębach Najdziszowie i Toporowicachprzeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej" na "Informacja wsprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębachNajdziszów i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodzebezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach Najdziszów i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach Najdziszów i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Monika Dyraga - Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie do przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowanej Osiedlowej filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowanej Osiedlowej filii bibliotecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację z dnia 24.06.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej, przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna