Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi, Dyrektor Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paulina Niegowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Czapla - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Drzewiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Muc - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Rinkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Czapla - Dyrektor GOK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Czapla - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Niedbał - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Klepacz - Dyrektor GZGWiK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Bacia - specjalista pracy socjalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Cembrzyński - Zastępca Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Szymończyk - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Frączek - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Skorek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Skorek
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sylwia Skorek" na "Oświadczeniemajątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Szczepańczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Biedroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kłys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kozieł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emilian Kuczera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Malikowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mateusz Mańdok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Pasamonik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Helena Potępka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Sarnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Skorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Twardoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Twardoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe osób upoważnonych do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe osób upoważnonych do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia część nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia część nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 19 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wyposażenia do Żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wyposażenia do Żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcznie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.„Obiekt infrastruktury technicznej, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED7002_A w postaci stalowej wieży kratowej wraz z kablową linią zasilającą w Żelisławicach...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcznie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.„Obiekt infrastruktury technicznej, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED7002_A w postaci stalowej wieży kratowej wraz z kablową linią zasilającą w Żelisławicach...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RODO - Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Mierzęcice o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RODO - Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Mierzęcice o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RODO - Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Mierzęcice o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna