Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku jednorodzinnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycjipn. Budowa budynku jednorodzinnego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku jednorodzinnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice owszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy izagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynkujednorodzinnego
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa budynku jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Boguchwałowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Boguchwałowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 6 Wykaz dróg gminnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 5 wykaz placów zabaw i siłowni.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 4 Wykaz wiat przystankowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 2 i 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 25.02.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna