Rejestr zmian w biuletynie

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Śląskiego o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko-Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 - 11+760"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalniścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalniścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej budowanej w związku z projektowaną realizacją osiedla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.211.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 29.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6b - wzór umowy - utrzymanie ikonserwacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 6a - wzór umowy - wykonaniemonitoringu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - Specyfikacja technicznasprzętu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Szczegółowa lokalizacja kamermonitoringu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 20.03.2019r. w sprawie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Mierzęcice - Osiedle
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 20.03.2019r. w sprawie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Mierzęcice - Osiedle
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.03.2019r."
Dotyczy dokumentu:
RODO - Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Mierzęcice o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna