Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach: Mierzęcice, Przeczyce i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrzaspisowego"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniadanych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Radosny Zakątek w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Radosny Zakątek w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Radosny Zakątek w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Kłys - Zastępca Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Szymończyk - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Frączek - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Bacia - specjalista pracy socjalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Naglik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi, Dyrektor Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paulina Niegowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Czapla - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Drzewiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Muc - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Rinkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karolina Dymarska - Dyrektor GOK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Czapla - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Niedbał - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Witold Klepacz - Dyrektor GZGWiK w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się dnia 18.06.2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się dnia 18.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna