Rejestr zmian w biuletynie

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarnunkowaniach
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy izagospodarowania terenu"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy izagospodarowania terenu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysuz planu miejscowego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wypisu iwyrysu z planu miejscowego
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

14.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna