Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, któreodbyło się dnia 18.06.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18.06.2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 18.06.2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które odbyło się dnia 19.06.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Jolanta Kyrcz - Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwaław sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 22.05.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna