Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 27.12.2018 r. do 8.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019rok

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna