Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV oraz nN 0,4kV przy ul. Czerwonego Zagłębia w miejscowości Toporowice, obręb Toporowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół dot. kontroli w Urzędzie Gminy Mierzęcice przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6.03.2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6.03.2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół z przebiegu czynnościkontrolnych przeprowadzonych w dniu 6 III 2020 r." na "Protokół zprzebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6.03.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6.03.2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6.03.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna