Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2015

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje Urzędu Gminy do katalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Adresy stron internetowych do katalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Granice i siedziby obwodów głosowania do katalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wybory i Referenda w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory i referenda)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referendum ogólnokrajowe 2015 do katalogu Wybory i Referenda w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wybory w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory i Referenda)

12.06.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy Mierzęcice do katalogu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oświadczenia majątkowe osób upoważnonych do wydawania decyzji administracyjnych do katalogu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok w menu przedmiotowym

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ...następna