Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o planowanych terminach i miejscach polowań prowadzonych przez Koło Łowieckie Gwardia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: "Budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Chyla
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Filipek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Gwóźdź
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Anna Jaskólska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Adrian Kopryś
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Krzyśpiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Kyrcz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Edward Latos
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zdzisław Majcherczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Twardoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Twardoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy - Tadeusz Szczepańczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Przewodnicząca Rady Gminy - mgr Bogusława Zalewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Włodzimierz Opydo - Dyrektor GZGWiK w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Waldemar Nowak - Kierownik SPZOZ w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Czapla - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Mańdok - GZGWiK w Mierzęcicach zastępca dyrektora, GOK w Mierzęcicach p.o. dyrektora.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Czesława Duda - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kobiałka - Dyrektor Gimnazjum w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Bożena Jach - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Teresa Banaś - Dyrektor Gimnazjum w Nowej Wsi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Dorota Sypniewska - Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Rinkowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Urszula Sołtysik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Danuta Zaręba - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Teresa Kędzior - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Izabela Dziurowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Tyrała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy - Maria Więdłocha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy - mgr Bogumiła Szymończyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Teresa Banaś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emilia Krzyżanowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Zdrowia, które odbyło się dnia 23.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 31.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 30 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach oraz oświadczenie inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach oraz oświadczenie inwestora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dla inwestorów dot.współfinansowania przedsięwzięć w ramach wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach"

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna