Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert część nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert część nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadomienie Generalnego DyrekotraOchrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołaniaod decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonuterminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice" na"Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniunowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dlainwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogąkrajową S1 - węzeł Mierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 2 i 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki nr 2 i 5 do SIWZ.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna