Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 06.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6 V 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zyskow i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa Urząd Gminy"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa zbiorcza"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczącewładzy rodzicielskiej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika - dotycząceprowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zgłaszających kandydata na ŁawnikaSądowego"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Gminy Mierzęcice, która odbyła się dnia 20 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 30.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach w ramach projektu pn.: „Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teresa Banaś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Burczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Feliszewski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Jach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Jędrusik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Kałuska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kobiałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Kolasińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Emilia Krzyżanowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Malikowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Małecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Małecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Pasamonik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Paszewski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Szymończyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna