Rejestr zmian w biuletynie

16.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2020 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2020 rok
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup tablicy LED lub monitora zewnętrznego służących do automatycznego wyświetlania informacji o środowisku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na pytania z dnia 14.04.2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -część nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -częśc nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna