Rejestr zmian w biuletynie

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 30 stycznia 2020r. do 21 kwietnia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminówpłatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowlizwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie GminyMierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie przedłużeniaterminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynkówi budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej naterenie Gminy Mierzęcice
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminówpłatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowlizwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie GminyMierzęcice"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie przedłużeniaterminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynkówi budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej naterenie Gminy Mierzęcice

17.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz w Boguchwałowicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2020 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2020 rok
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna