Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o brakupowiazań osobowych lub kapitałowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 Formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 szczegółowy wykaz pomocydydaktycznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumntacj aprojektowa cz. 2.zip"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumntacj aprojektowa cz. 1.zip"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki nr 2a, 2b i 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej” - część nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zadania pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej” - część nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zadania pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej” - część nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej” - część nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -część nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postepowania -część nr 1.pdf"

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko..."

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnego Piotra Pasamonika"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnego Roberta Małeckiego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnego Marcina Jędrusika"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie powołaniaPrzewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnej Bożeny Jach"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnej Katarzyny Burczyk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wynik głosowania w sprawie powołaniaPrzewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia" na "Wynik głosowania wsprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie powołaniaPrzewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty i Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnej Teresy Banaś"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnej Anny Kolasińskiej"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie powołaniaPrzewodniczącego Komisji Budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnej Hanny Kałuskiej"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie zgłoszonej kandydaturyRadnego Jacka Malikowskiego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania w sprawie powołaniaPrzewodniczącego Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzecice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzecice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzecice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja międzysesyjna za okres od 22 listopada 2018r. do 3 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Gminy Mierzęcice w kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Gminy Mierzęcice w kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie oferotwe - Dowóz dzieci do placówek oświetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawiezmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna