Rejestr zmian w biuletynie

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 19.04.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 19.04.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu19.04.2019r. - Ujęcie Ośrodek Zdrowia"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 19.04.2019r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z badań wodyprzeprowadzonych w dniu 19.04.2019r. - Ujęcie Sadowie - studniawodomierzowa" na "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu19.04.2019r. - Ujęcie Sadowie"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 19.04.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.03.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.03.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu8.03.2019r. - Ujęcie Przeczyce"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.02.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.02.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu8.02.2019r. - Ujęcie Boguchwałowice Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.02.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu8.02.2019r. - Ujęcie Łubne"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 8.02.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu21.01.2019r. - Ujęcie Przeczyce"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu21.01.2019r. - Ujęcie Sadowie"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu15.01.2019r. - Ujęcie Sadowie
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu15.01.2019r. - Ujęcie Przeczyce
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu15.01.2019r. - Ujęcie Przeczyce"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu15.01.2019r. - Ujęcie Sadowie"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych dnia15.01.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych dnia15.01.2019r. - Ujęcie Sadowie
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych dnia15.01.2019r. - Ujęcie Sadowie"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 21.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 22.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieku Dopływ Sadowia kanalizacji sanitarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji oraz obrad komisji problemowych Rady Gminy Mierzęcice oraz udostępnienie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej http://www.mierzecice.pl/
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elekrtonicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Zjazdowej w miejscowości Sadowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sposobie załatwienia petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy ponoszonych wydatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy ponoszonych wydatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy ponoszonych wydatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy ponoszonych wydatków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej, przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Uchwała w sprawie zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025"na "Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMierzęcice na lata 2019 - 2025"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznegotransportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody naprzystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwójkompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej wPrzeczycach”"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RPskutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Nowa Wieś i Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarciekolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach NowaWieś i Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Nowa Wieś i Mierzęcice z dotychczasowym dzierżawcą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Zdrowia, które odbyło się dnia 21.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się dnia 24.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia27.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w BiuletynieInformacji Publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia27.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych interpelacji wBiuletynie Informacji Publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia27.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych interpelacji wBiuletynie Informacji Publicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia27.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych interpelacji wBiuletynie Informacji Publicznej
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie zalegających śmieci i zanieczyszczeń na terenach położonych w gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie budowy kanalizacji w sołectwie Mierzęcice II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie współpracy ze Wspólnotami Gruntowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad węzłem Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna