Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans z wykonania budżetu jednostki samorząduterytorialnego"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Toporowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przeczycach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mierzęcice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inforamcja dla Wykonawców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik inforamcja dla Wykonawców.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inforamcja dla Wykonawców.pdf"

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki nr 2,3 i 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK nr 4 - istotne postanowienia umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna