Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach w sprawie wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mierzęcicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawieskładu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnieniadyżurów."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawieskładu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnieniadyżurów.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej wsprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminówpełnienia dyżurów." na "Informacja Gminnej Komisji Wyborczej wsprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminówpełnienia dyżurów."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej, jej siedziby i terminów pełnienia dyżurów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Czerwonego Zagłębia w Toporowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych...
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Postanowienie Komisarza Wyborczego wKatowicach w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych..." na"Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawiepowołania terytorialnych komisji wyborczych..."
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.331.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 20 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu pn. Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Powiat 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu GminyMierzęcice za pierwsze półrocze 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawieprzedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu GminyMierzęcice za pierwsze półrocze 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dot. zakupu i dostawy wyposażenia do żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego wyposażenieżłobka"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dot. zakupu i dostawy wyposażenia do żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dot. zakupu i dostawy wyposażenia do żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dot. zakupu i dostawy wyposażenia do żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół z zapytani aofertowego wyposażenieżłobka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej w celu spisania majątku oraz dokumentacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obradach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna