Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 14.06.2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 14.06.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu14.06.2020r. - Ujęcie Boguchwałowice ul. Parkowa"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 14.06.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu14.06.2020r. - Ujęcie Boguchwałowice ul. Biała"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 14.06.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu14.06.2020r. - Ujęcie Boguchwałowice II"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 14.06.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 05.06.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w dniu 02.06.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Dyraga - Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie Państwowej KomisjiWyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej zdnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r." na"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. okandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownymgłosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Zdrowia, które odbyło się dnia 30.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego dot. zadania pn.:„Unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest naterenie Gminy Mierzęcice”"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna