Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2021 13:17 Nr 219/XXV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
07.05.2021 13:15 Nr 218/XXV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
06.05.2021 10:25 Nr 217/XXV Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na doposażenie oddziałów Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
06.05.2021 10:23 Nr 216/XXV Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
06.05.2021 10:21 Nr 215/XXV Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
06.05.2021 10:19 Nr 214/XXV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
06.05.2021 10:16 Nr 213/XXV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś
06.05.2021 10:15 Nr 212/XXV Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws przeprowadzenia referendum ludowego
25.03.2021 09:31 Nr 211/XXIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Podbiele
19.03.2021 10:04 Nr 210/XXIV Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
19.03.2021 10:03 Nr 209/XXIV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
19.03.2021 10:01 Nr 208/XXIV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
17.03.2021 16:37 Nr 207/XXIV Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Sezamkowa
17.03.2021 16:36 Nr 206/XXIV Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie"Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
17.03.2021 16:25 Nr 205/XXIV Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
25.02.2021 08:48 Nr 204/XXIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego połączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
17.02.2021 13:07 Nr 203/XXIII Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
17.02.2021 13:05 Nr 202/XXIII Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
17.02.2021 13:02 Nr 201/XXIII Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok.
22.01.2021 13:29 Nr 200/XXII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
22.01.2021 13:01 Nr 199/XXII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
21.01.2021 10:46 Nr 198/XXII Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
21.01.2021 10:43 Nr 197/XXII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 - położona w Mierzęcicach
21.01.2021 10:41 Nr 196/XXII Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok
21.01.2021 10:39 Nr 195/XXII Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach

1 2 następna