Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 10:03 Nr 0050.251.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
17.02.2020 10:02 Nr 0050.250.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
07.02.2020 12:48 Nr 0050.249.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2020
05.02.2020 09:53 Nr 0050.248.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
05.02.2020 09:52 Nr 0050.247.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
05.02.2020 09:51 Nr 0050.246.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
05.02.2020 09:50 Nr 0050.245.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
05.02.2020 09:47 Nr 0050.244.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
05.02.2020 09:44 Nr 0050.243.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
05.02.2020 09:41 Nr 0050.242.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
05.02.2020 09:38 Nr 0050.241.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice
05.02.2020 09:32 Nr 0050.239.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
05.02.2020 09:23 Nr 0050.238.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok