Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2020 11:09 Nr 0050.319.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
28.07.2020 11:00 Nr 0050.318.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
28.07.2020 10:59 Nr 0050.317.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
28.07.2020 10:44 Nr 0050.316.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Mierzęcice
28.07.2020 10:41 Nr 0050.315.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednosytki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021
28.07.2020 10:38 Nr 0050.314.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2020 10:07 Nr 0050.313.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2020 10:01 Nr 0050.312.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
28.07.2020 10:00 Nr 0050.311.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
28.07.2020 09:58 Nr 0050.310.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
28.07.2020 09:55 Nr 0050.309.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
28.07.2020 09:54 Nr 0050.308.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
28.07.2020 09:44 Nr 0050.307.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
28.07.2020 09:41 Nr 0050.306.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
28.07.2020 09:38 Nr 0050.305.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice, Przeczyce i Toporowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
28.07.2020 09:36 Nr 0050.303.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
28.07.2020 09:33 Nr 0050.302.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
28.07.2020 09:31 Nr 0050.301.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
28.07.2020 09:27 Nr 0050.300.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
19.06.2020 09:59 Nr 0050.299.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
19.06.2020 09:55 Nr 0050.298.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
19.06.2020 09:54 Nr 0050.297.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok
19.06.2020 09:52 Nr 0050.296.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
19.06.2020 09:50 Nr 0050.295.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Mierzęcice
19.06.2020 09:49 Nr 0050.294.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...

1 2 3 4 następna