Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2020 15:56 Nr 122/XIV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
27.01.2020 15:54 Nr 121/XIV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
23.01.2020 09:42 Nr 120/XIV Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r.
23.01.2020 09:40 Nr 119/XIV Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
23.01.2020 09:39 Nr 118/XIV Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
23.01.2020 09:38 Nr 117/XIV Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 3 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Toporowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
23.01.2020 09:36 Nr 116/XIV Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
23.01.2020 09:29 Nr 115/XIV Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Urocza
23.01.2020 09:28 Nr 114/XIV Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
23.01.2020 09:24 Nr 113/XIV Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
23.01.2020 09:08 Nr 112/XIV Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice