Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2020 14:04 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021
31.03.2020 14:55 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
17.03.2020 10:07 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
24.02.2020 15:20 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2020
07.02.2020 12:52 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2020
29.01.2020 11:54 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
15.01.2020 09:21 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 2.01.2020 r. do 10.01.2020 r.
14.01.2020 14:19 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
23.12.2019 09:43 Konsultacje społeczne w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice