Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2019 15:15 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowanej Osiedlowej filii bibliotecznej
29.05.2019 09:10 Zapytanie Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 28.05.2019r. w sprawie publikacji wcześniejszych zapytań w Biuletynie Informacji Publicznej
29.05.2019 08:55 Interpelacja Radnego Krzysztofa Kobiałka z dnia 28.05.2019 r. w sprawie remontów dróg oraz budowy oświetlenia ulicznego
29.05.2019 08:46 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie zalegających śmieci i zanieczyszczeń na terenach położonych w gminie Mierzęcice
29.05.2019 08:44 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie budowy kanalizacji w sołectwie Mierzęcice II
29.05.2019 08:40 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie współpracy ze Wspólnotami Gruntowymi
29.05.2019 08:34 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad węzłem Mierzęcice
29.05.2019 08:24 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 27.05.2019r. w sprawie podjętych działań mających na celu przedłużenie obwodnicy Poręby i Zawiercia do węzła Mierzęcice
20.03.2019 16:45 Zapytanie Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 20.03.2019r. w sprawie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Mierzęcice - Osiedle
30.01.2019 16:26 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie aktualnej rzeczywistej wielkości długu gminy