Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2019 11:26 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r.
21.06.2019 13:44 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 13.06.2019 r. do 19.06.2019 r.
10.06.2019 15:25 Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
05.06.2019 16:40 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
15.04.2019 15:05 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 27.03.2019 r. do 4.04.2019 r.
26.03.2019 08:40 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14.03.2019 r. do 19.03.2019 r. dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
26.03.2019 08:31 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14.03.2019 r. do 19.03.2019 r. dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
22.03.2019 12:44 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 08.03.2019 r. do 18.03.2019 r.
20.03.2019 15:49 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice
06.03.2019 17:05 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
06.03.2019 16:31 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
01.03.2019 13:58 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
01.03.2019 10:51 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
15.01.2019 08:16 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 27.12.2018 r. do 8.01.2019 r.