Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2019 15:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o planowanych terminach i miejscach polowań prowadzonych przez Koło Łowieckie Jeleń na sezon łowiecki 2019-2020
07.08.2019 16:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
30.07.2019 14:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
30.07.2019 13:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa stalowej wieży kratowej BED7003_B
16.07.2019 11:39 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice
12.07.2019 13:15 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...
03.07.2019 16:47 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji
01.07.2019 14:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania
24.06.2019 14:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice
19.06.2019 14:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Przebudowie i rozbudowie świetlnego systemu nawigacyjnego na płycie postojowej samolotów oraz zmianie oznakowania pionowego (poprzez montaż 5 tablic oznakowania pionowego) i poziomego
18.06.2019 12:16 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla inwestycji pn. "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
10.06.2019 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
10.06.2019 14:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny inwestycyjne
07.06.2019 13:19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie bazy paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach
03.06.2019 12:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przekazaniu pisma do organu opiniującego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie opinii dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
31.05.2019 13:14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieku Dopływ Sadowia kanalizacji sanitarnej
29.05.2019 13:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. przedsięwięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
27.05.2019 12:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”
22.05.2019 14:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
21.05.2019 10:35 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej GDDKiA do podjęcia działań ograniczających emisję hałasu
14.05.2019 14:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przekazaniu do organów opiniujących uwag i protestów w złożonych w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
14.05.2019 14:17 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego...
13.05.2019 13:42 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego
09.05.2019 15:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”
08.05.2019 14:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej wraz z budową linii kablowej SN i NN dla zasilania trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych na działce nr 627/8”

1 2 3 następna