Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2019 14:26 Nr 111/XIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
27.12.2019 14:24 Nr 110/XIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
23.12.2019 14:34 Nr 109/XIII Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
23.12.2019 14:32 Nr 108/XIII Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026
20.12.2019 13:56 Nr 107/XIII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2020 rok
20.12.2019 13:53 Nr 106/XIII Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice - ul. Głowackiego
09.12.2019 15:14 Nr 105/XII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
09.12.2019 15:13 Nr 104/XII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
09.12.2019 15:12 Nr 103/XII Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Nowa Wieś
09.12.2019 15:10 Nr 102/XII Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.12.2019 15:07 Nr 101/XII Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
25.11.2019 13:39 Nr 100/XI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026
25.11.2019 13:38 Nr 99/XI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
21.11.2019 10:40 Nr 98/XI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Najdziszowie, Sadowiu i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
21.11.2019 10:38 Nr 97/XI Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Nowej Wsi działające w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi
21.11.2019 10:37 Nr 96/XI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
21.11.2019 10:35 Nr 95/XI Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.
21.11.2019 10:33 Nr 94/XI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
16.10.2019 16:27 Nr 93/X Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony śorodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
15.10.2019 13:38 Nr 92/X Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2026
15.10.2019 13:35 Nr 91/X Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
08.10.2019 10:00 Nr 90/X Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
01.10.2019 11:27 Nr 89/IX Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach Najdziszowie Sadowiu i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
27.09.2019 13:22 Nr 88/IX Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
27.09.2019 13:20 Nr 87/IX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2026

1 2 3 4 następna