Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2019 15:04 GK 271.0007.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Mierzęcice
26.07.2019 13:19 GK 271.0008.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach.
02.07.2019 14:19 GK 271.0006.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
26.06.2019 14:34 GK 271.0005.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice
06.06.2019 14:06 GK 271.0004.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi gminnej w Sadowiu
29.04.2019 12:42 GK 271.0003.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
11.04.2019 14:37 GK 271.0002.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
07.01.2019 14:08 GK 271.0001.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania pokryć dachowych w ramach projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”