Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2021 14:58 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych Szkoły Podstawowej w Przeczycach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach pod kątem realizacji budżetu za 2020r. przeprowadzonych w dniu 23.03.2021r.
25.02.2021 11:24 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach pod kątem realizacji budżetu za 2020r. przeprowadzonych w dniu 17.02.2021r.
05.02.2021 13:37 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 29.01.2021r. z działalności Wójta w zakresie sposobu załatwiania skarg, interpelacji radnych oraz wniosków z zebrań wiejskich w roku 2020.
21.12.2020 14:34 Nr 11/2020 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 11.12.2020 r.
29.10.2020 13:05 Protokół z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice przeprowadzonych w dniu 15.10.2020 r.
06.10.2020 14:18 Nr 10/2020 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 25.09.2020 r.
26.08.2020 15:56 Nr 9/2020 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 21.08.2020 r.
24.08.2020 11:37 Protokół z przebiegu kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach
10.06.2020 16:06 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 05.06.2020 r.
22.05.2020 11:42 Nr 8/2020 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 15.05.2020 r.
22.05.2020 11:22 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 15.05.2020 r.
16.03.2020 12:01 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6.03.2020 r.
20.02.2020 15:16 Protokół z przebiegu kontroli realizacji gminnych inwestycji za 2019 r. przeprowadzonej w dniu 14.02.2020r.
20.02.2020 15:13 Nr 7/2019 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.02.2020 r.
28.01.2020 15:24 Protokół z przebiegu kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach przeprowadzonej w dniu 17.01.2020 r.
12.12.2019 08:04 Nr 6/2019 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 6.12.2019 r.
21.11.2019 10:14 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 13 XI 2019 r.
17.10.2019 09:26 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 9 X 2019 r.
27.09.2019 13:09 Nr 5/2019 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 18.09.2019 r.
28.08.2019 16:55 Nr 4/2019 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 22.08.2019 r.
13.06.2019 14:34 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 05.06.2019r.
13.05.2019 11:14 Nr 3/2019 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 06.05.2019 r.
13.05.2019 11:12 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 6 V 2019 r.
25.04.2019 11:06 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17 IV 2019 r.
05.04.2019 08:14 Protokół z przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 29.03.2019 r.

1 2 następna