Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2018 10:51 Nr III/21/2018 Uchwała w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
21.12.2018 10:49 Nr III/20/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
21.12.2018 10:35 Nr III/19/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Najdziszowie i Przeczycach w drodze bezprzetargowej
21.12.2018 10:30 Nr III/18/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2019 rok
21.12.2018 10:28 Nr III/17/2018 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
21.12.2018 10:23 Nr III/16/2018 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
21.12.2018 09:07 Nr III/15/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
21.12.2018 08:53 Nr III/14/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
21.12.2018 08:30 Nr III/13/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
04.12.2018 15:23 Nr II/12/2018 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
04.12.2018 15:16 Nr II/11/2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
04.12.2018 15:12 Nr II/10/2018 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
04.12.2018 15:10 Nr II/9/2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
04.12.2018 15:03 Nr II/8/2018 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia
04.12.2018 15:01 Nr II/7/2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty i Zdrowia
04.12.2018 14:52 Nr II/6/2018 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Budżetu
04.12.2018 14:50 Nr II/5/2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu
04.12.2018 14:45 Nr II/4/2018 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
04.12.2018 14:42 Nr II/3/2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
04.12.2018 14:39 Nr II/2/2018 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzecice
23.11.2018 12:58 Nr I/1/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Mierzęcice