Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2018 11:10 Nr 21/III Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
17.12.2018 08:21 Nr 20/III Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
14.12.2018 10:35 Nr 19/III Projekt uchwały w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
14.12.2018 10:34 Nr 18/III Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami
14.12.2018 10:33 Nr 17/III Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Najdziszowie i Przeczycach w drodze bezprzetargowej
14.12.2018 10:32 Nr 16/III Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2019 rok
14.12.2018 10:31 Nr 15/III Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
14.12.2018 10:30 Nr 14/III Projket uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
14.12.2018 10:28 Nr 13/III Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025
29.11.2018 10:27 Nr 12/II Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
29.11.2018 10:25 Nr 11/II Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
29.11.2018 10:24 Nr 10/II Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
29.11.2018 10:23 Nr 9/II Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
29.11.2018 10:22 Nr 8/II Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
29.11.2018 10:21 Nr 7/II Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Zdrowia
29.11.2018 10:20 Nr 6/II Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu
29.11.2018 10:19 Nr 5/II Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu
29.11.2018 10:18 Nr 4/II Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
29.11.2018 10:17 Nr 3/II Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
29.11.2018 09:50 Nr 2/II Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice
15.11.2018 09:45 Nr 1/I Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice