Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2018 11:22 0050.730.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu pn. Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach...
11.10.2018 11:20 0050.729.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
11.10.2018 11:18 0050.728.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
11.10.2018 11:16 0050.727.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
11.10.2018 11:13 0050.726.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych...
11.10.2018 11:10 0050.725.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrody Wójta Gminy Mierzęcice dla nauczycieli...
11.10.2018 11:09 0050.724.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
11.10.2018 11:05 0050.723.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzęcice
11.10.2018 11:02 0050.722.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
11.10.2018 10:55 0050.721.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
11.10.2018 10:53 0050.720.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
01.10.2018 11:27 0050.719.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do inwentaryzacji oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzetu oraz środków obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Mierzęcice
01.10.2018 11:22 0050.718.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
01.10.2018 11:19 0050.717.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej...
01.10.2018 11:17 0050.716.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi przy ul. Aleksandra Zawadzkiego...
01.10.2018 11:15 0050.715.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
01.10.2018 11:13 0050.714.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
01.10.2018 11:11 0050.713.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
01.10.2018 11:02 0050.712.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej..
11.09.2018 11:53 0050.711.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta...
11.09.2018 11:47 0050.710.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.331.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 20 października 2016r.
11.09.2018 11:39 0050.709.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
11.09.2018 11:36 0050.708.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
11.09.2018 11:32 0050.707.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
11.09.2018 11:24 0050.706.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu pn. Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach...

1 2 3 4 5 6 następna