Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2018 09:37 0050.752.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
03.12.2018 09:23 0050.751.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
03.12.2018 09:21 0050.750.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
03.12.2018 09:19 0050.749.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
03.12.2018 09:15 0050.748.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
03.12.2018 09:11 0050.747.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2025
14.11.2018 09:15 0050.746.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
14.11.2018 09:14 0050.745.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sadowie...
14.11.2018 09:12 0050.744.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
14.11.2018 09:11 0050.743.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
14.11.2018 09:10 0050.742.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mierzęcice
14.11.2018 09:08 0050.741.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
14.11.2018 09:02 0050.740.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
29.10.2018 09:12 0050.739.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
29.10.2018 09:10 0050.738.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
29.10.2018 09:08 0050.737.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
29.10.2018 09:00 0050.736.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
29.10.2018 08:58 0050.735.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
29.10.2018 08:56 0050.734.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
29.10.2018 08:55 0050.733.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
29.10.2018 08:53 0050.732.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok
29.10.2018 08:50 0050.731.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
11.10.2018 11:22 0050.730.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu pn. Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach...
11.10.2018 11:20 0050.729.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
11.10.2018 11:18 0050.728.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok

1 2 3 4 5 6 następna