Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2018 10:48 Nr XLIX/363/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
01.10.2018 10:43 Nr XLIX/362/2018 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
01.10.2018 10:41 Nr XLIX/361/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach
01.10.2018 10:38 Nr XLIX/360/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
01.10.2018 10:30 Nr XLIX/359/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:32 Nr XLVIII/358/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 15:29 Nr XLVIII/357/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:27 Nr XLVIII/356/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
28.08.2018 15:25 Nr XLVIII/355/2018 Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
28.08.2018 15:23 Nr XLVIII/354/2018 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice
27.08.2018 14:39 Nr XLVIII/353/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
28.08.2018 15:15 Nr XLVIII/352/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”
28.08.2018 14:09 Nr XLVIII/351/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 14:08 Nr XLVIII/350/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
27.07.2018 08:46 Nr XLVII/349/2018 Uchwała w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Mierzęcice Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
29.06.2018 09:00 Nr XLVI/348/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 08:57 Nr XLVI/347/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 08:54 Nr XLVI/346/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja 2018r.
29.06.2018 08:43 Nr XLVI/345/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
29.06.2018 08:15 Nr XLVI/344/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
29.06.2018 08:04 Nr XLVI/343/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 07:58 Nr XLVI/342/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 10:13 Nr XLV/341/2018 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
25.05.2018 10:09 Nr XLV/340/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
25.05.2018 09:57 Nr XLV/339/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1 2 3 następna